Generalforsamling d. 26.01.2014


Referat fra generalforsamling søndag den 26.1 2014

Antal Fremmødte 31.

1. Valg af dirigent.

Valg til dirigent: Jørgen. Der kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning

Bestyrelsen beretning for sæsonen 2013

Cykelsæsonen 2013 startede kold og våd med sne helt hen til marts måned, men heldigvis var der fra klubbens medlemmer arrangeret spinning både på Flex og i Mejrup, hvilket blev benyttet flittigt. Formen skulle holdes ved lige, da der i maj måned var arrangeret tur til Mallorca. For at ramme formen rigtig, havde vi en lang tur til Dollerup sammen med Tvis, meget godt arrangeret af Bo og Camilla, der både havde sørget for følgebiler og godt vejr. Selve turen til Mallorca var helt fantastisk for dem som havde fået lov til at komme med. Vi havde 5 fanstatiske dage med god cykling og socialt samvær og for første gang blev de korte bukser luftet. Der var nogle der kom hjem og var lidt forbrændte. En ny tur er allerede booket igen i 2014.

Hen over sæsonen har vi haft et samarbejde med Tvis, hvor vi hver tirsdag har delt os i 3 hold, og det er sådan, at der er grupper til alle niveauer, det er et samarbejde, som vi tror begge klubber er glade for, hvilket også kan ses på fremmødet. I 2013 skulle også arbejdes med nyt klubtøj og der blev nedsat et sponsorudvalg, som har gjort et stort stykke arbejde og har haft en del bøvl, men for første gang i klubbens historie har vi klubtøj klar til 2014 inden sæsonen går i gang. Så vi vil komme til at se godt, når vi ruller ud i ens tøj fra sæsonens start.

Aktivitetsudvalget har også været på banen. De har arrangeret en tur på cykelsimulator, som et åbent hus arrangement og et ganske fremragende foredrag med Michael Blaudzun, der fortalte om hans professionelle karriere. De har også arrangeret mulighed for at få en VO2 max test, så man kunne få at vide om formen var som den skulle være eller hvor man skulle forbedre sig.

2013 bød også på det årlige Cederdorff løb. Igen med over 20 hold og vi har kun fået roser for arrangementet og det gode vejr. Af fester har vi haft sommergrillaften sammen med Tvis og vores årlige enkeltstart og Bowl&Fun.

Ved byfesten var vi med til at arrangere et sponsorcykelløb og indsamling til loppemarkedet om fredagen. Da det giver en del gode penge til vores klubkasse vil vi opfordre klubbens medlemmer til at bakke op, når vi skal bruge hjælpere.

Til sidst skal det nævnes, at Bo blev nomineret til: Du gør en forskelprisen for sit store arrangement i både Holstebro- og Mejrup Cykelklub.

3. Regnskab

Regnskab for 2013 (udsendt til alle medlemmer pr. mail) blev godkendt.

4. Kontingent

Fastsættelse af kontingent for 2014: 300,- (uændret).

5. Budget

Budget 2014 (udsendt til alle medlemmer pr. mail) blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse

På valg var:

Benny Kjærgaard. Modtog genvalg
Carsten Bjerregaard. Modtog genvalg

7. Suppleanter

Som suppleanter blev valgt Ove Mark og Per Korsgaard

8. Revisor

Varetages af MGU.

9. Indkomne forslag

1)Arno Tage fortalte om projekt, hvor MCC indgår i samarbejdsklub omkring børne- og ungdomsarbejdet funderet i HCC under de betingelser der fremgår af det fremsendte forslag omkring klubsamarbejdet.  MCC støtter børne- og ungdomsarbejdet i HCC med 7500,- kr. i 2014. Pengene er øremærket til B&U afdelingen og indgår ikke i HCC´s daglige drift.
MCC vil aktiv deltage i en kampagne for at få flere kvinder til at dyrke cykling som motionsform. Kampagnen skal gennemføres i april/maj 2014.

2)Bo havde et indlæg fra Lions Club om et cykelløb de vil arrangere og hvor Mejrup så skulle stille med et antal trænere 4 mandage op til løbet, for folk der har lyst til at komme ud at cykle. Det vil temmelig sikkert blive på ”havelåger”, men Ove Mark meldte sig som tovholder til den træning.

3)Aktivitetsudvalget fortalte om hvad de havde af planer for 2014, der kommer en kalender på hjemmesiden.

10. Eventuelt.

Øjvind vil gerne have slettet i vedtægterne at man ikke må være over 68, det må komme op på næste års generelforsamling.

Dermed var generelforsamlingen slut og Jørgen Espersen takker for god ro og orden.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @